Bir kutu içinde sonsuz potansiyel!

Uniqgene Raporunda Neler Var?

Örnek Raporu İndir!

Raporda görselleştirilmiş sporcu eğilim grafiği ile güç eğilimi, oksijen kapasitesi, motor becerisi, dayanıklılık eğilimi ve yaralanma riski tek bir grafikte sunulur.

Raporda her bir gen bölgesinin ayrıntılı açıklamalarını, bu gen bölgelerinin ve alellerin raporunuzda sunulan parametreleri ne yönde etkilediğini öğrenin.

Bireyin gen çiftini oluşturan biri anneden diğeri babadan gelen genlerinizin yani alellerinizin genotip sonucunu öğrendikten sonra bunların ilişkili olduğu parametreler hakkında detaylı bilgilere ve önerilere ulaşabilirsiniz.

Tabloda branş seçenekleri ağırlıklı eğilimlere göre verilmiştir. Genotip sonuçlarınıza göre kendinize en uygun dalı raporda ve sizin için hazırlanan yorumlarda görebilirsiniz.