Uniqgene dna testi
DNA Testi

Fetal DNA Testi Nedir ve Nasıl Çalışır?

1/3/2023

Fetal dna testi ile bebeğinizin DNA'sının analiz edilmesi ve doğumdan itibaren gelişme durumunu belirlemeye yardımcı olan detaylı bir çalışma yapmak mümkün. Bu DNA testi türü, düşük riski bulunan bebekler için ebeveynleri tarafından tercih edilen testlerdir. Peki bu test türü nasıl işler? Bu blog ile fetal DNA testi hakkında aklınızı kurcalayan tüm sorular cevap bulacak. 

Fetal DNA testi nedir?

Fetal DNA testi nedir?

Fetal DNA testi, bir anne adayının kanında veya diğer vücut sıvılarında, gebelik sırasında fetüsün (bebeğin) DNA'sını aramak için yapılan bir tıbbi testtir. Bu test, fetüste meydana gelebilecek genetik veya kromozomal anomalileri tespit etmek için kullanılır. 

Bu test ayrıca, genetik hastalığı olan ailelerde veya ileri yaşta hamilelik yaşayan kadınlarda riskli bir gebelik durumu olduğunda kullanılabilir.

Fetal DNA testi, kan testi, amniyosentez veya koryonik villus örneklemesi gibi farklı şekillerde yapılabilir. Kan testi, anne adayının kanındaki fetüs DNA'sını analiz etmek için kullanılırken, diğer testler fetüsün doğrudan dokusundan örnek alarak yapılan testlerdir.

Fetal DNA testinin amacı nedir?

Fetal DNA testinin amacı, anne adayının kanında veya diğer vücut sıvılarında fetüsün (bebeğin) DNA'sını arayarak, fetüste genetik veya kromozomal bir bozukluğun varlığını veya yokluğunu tespit etmektir. Bu test, fetüste meydana gelebilecek genetik hastalıkları veya kromozomal anomalileri erken teşhis etmek ve tedaviye başlamak için zaman sağlamak amacıyla kullanılır.

Fetal DNA testi, Down sendromu, Trizomi 13 ve Trizomi 18 gibi kromozomal bozuklukları, Turner sendromu ve Klinefelter sendromu gibi cinsiyet kromozomlarındaki anormallikleri, ve genetik hastalıklar gibi pek çok genetik kusurun erken teşhisinde kullanılabilir.

Bu test, özellikle ileri yaşta hamilelik yaşayan kadınlar, ailede genetik hastalık öyküsü olanlar, daha önce bir doğumda veya düşükte bir kromozomal anormallik saptananlar ve bazı ultrason testlerinde anormallikler tespit edilenler için önerilir.

Fetal DNA testi, diğer invaziv testlerden daha az riskli olduğundan, anne ve bebeğin sağlığı açısından son derece önemlidir.

fetal dna testi türleri

Farklı türleri nelerdir?

Fetal DNA testi, çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilebilir ve farklı amaçlar için kullanılır. İşte bazı farklı fetal DNA testi türleri:

 1. Non-invaziv prenatal test (NIPT): Bu test, anne adayının kanındaki fetüs DNA'sını analiz etmek için kullanılır. Down sendromu, Trizomi 13 ve Trizomi 18 gibi kromozomal anomalileri tespit etmek için kullanılır. Genellikle, anne adayının 10-12 haftalık gebelikte veya daha ileri aşamalarda yapılır.
 2. Amniyosentez: Bu test, fetüsün amniyon sıvısından örnek alarak fetüsün genetik veya kromozomal anormalliklerini tespit etmek için kullanılır. Genellikle, 15-20 haftalık gebelikte yapılır. Bu test, Down sendromu, kistik fibrozis ve nöral tüp kusuru gibi hastalıkları tespit etmek için kullanılır.
 3. Koryonik villus örneklemesi (CVS): Bu test, plasentanın küçük bir örneğinin alınarak fetüsün genetik veya kromozomal anormalliklerini tespit etmek için kullanılır. Genellikle, 10-12 haftalık gebelikte yapılır. Bu test, Down sendromu, Tay-Sachs hastalığı, hemofili, siklik anemi ve kistik fibrozis gibi genetik hastalıkları tespit etmek için kullanılır.
 4. Dijital PCR: Bu test, fetüsün genetik materyalini çok hassas bir şekilde analiz etmek için kullanılır. Genellikle, önceki testlerin sonuçları belirsiz kaldığında veya genetik hastalık öyküsü olan ailelerde kullanılır.

Bu testler, genetik veya kromozomal hastalıkların erken teşhisini sağlamak ve tedaviye başlamak için zaman sağlamak için kullanılır. Ancak, bu testlerin riskleri ve faydaları dikkate alınarak, hangi testin ne zaman ve ne için kullanılacağına karar verilmesi önemlidir.

Fetal DNA Testi Kimler Tarafından Yapılabilir?

Fetal DNA testi, genellikle genetik danışmanlar, perinatologlar, obstetrisyenler ve genetik uzmanları tarafından yapılır. Bu sağlık uzmanları, testin hangi tipinin yapılması gerektiğine karar verir ve test sonuçlarını yorumlar.

Fetal DNA testleri genellikle özel laboratuvarlarda gerçekleştirilir. Bu laboratuvarlar, test sonuçlarını yorumlamak için gerekli olan ekipman ve uzmanlığa sahip olmalıdır. Test sonuçları doğru ve güvenilir olmalıdır, bu nedenle testi yaptırmadan önce laboratuvarın akreditasyonunu ve kalite kontrol süreçlerini kontrol etmek önemlidir.

Fetal DNA testi yapmak için gerekli ekipmana ve uzmanlığa sahip olmayan tıp merkezleri veya sağlık profesyonelleri tarafından yapılan testler, yanlış sonuçlar verebilir ve ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, fetal DNA testi yaptırmadan önce, testi yapacak sağlık uzmanının ve laboratuvarın deneyimini ve kalitesini kontrol etmek önemlidir.

Hangi durumlarda fetal DNA testi önerilir?

Hangi durumlarda fetal DNA testi önerilir?

Fetal DNA testi genellikle aşağıdaki durumlarda önerilir:

 1. Yüksek riskli gebelikler: Anne adayının yaşı 35 ve üzerindeyse, daha önce bir çocuğunda doğumsal anomaliler veya kromozomal bozukluklar varsa veya aile geçmişinde genetik hastalıklar varsa, gebelik yüksek riskli kabul edilir. Bu durumlarda, fetal DNA testi yapılması önerilir.
 2. Ultrason veya diğer testlerde şüpheli sonuçlar: Ultrason veya diğer testler, fetüste bir anormallik veya kromozomal anormallik şüphesi uyandırdığında, fetal DNA testi yapılması önerilir.
 3. Down sendromu veya diğer kromozomal bozukluklar açısından endişe: Bazı anne adayları, kromozomal anormallikler açısından endişeli olabilirler. Bu durumda, fetal DNA testi yapılması önerilir.
 4. Aile geçmişinde genetik hastalıklar: Bazı genetik hastalıklar, ailelerde kalıtsal olarak geçebilir. Anne adayının aile geçmişinde böyle bir hastalık varsa, fetal DNA testi yapılması önerilir.

Riskler nelerdir?

Fetal DNA testi, doğru sonuçlar verme konusunda oldukça güvenilirdir. Ancak, nadiren de olsa yanlış pozitif sonuçlar verme olasılığı vardır. Yanlış pozitif sonuçlar, fetüste bir kromozomal anormallik olduğunu düşündürürken, aslında fetüsün normal olduğunu gösterir. Nadiren de olsa yanlış negatif sonuçlar da verebilir. Yanlış negatif sonuçlar, fetüste bir kromozomal anormallik olmasına rağmen, test sonucunun normal görünmesidir. 

Amniyosentez veya korion villus örneklemesi gibi diğer invaziv testlere kıyasla daha az invaziv bir testtir. Ancak, herhangi bir tıbbi işlemde olduğu gibi, fetal DNA testi de uygulanması sırasında fetüsün kaybedilme riskini taşır. Fetal DNA testi sonuçları, anne adayının duygusal durumunu etkileyebilir. Yanlış pozitif veya yanlış negatif sonuçlar, endişe ve stres yaratabilir.

Fetal DNA Testi Örnekleri ve Sonuçları

Fetal DNA testi, bebeğin kanserden korunması veya bazen de daha önce anne babada da mevcut olan bu hastalıkların tespit edilmesinde büyük önem arz eder. Fetal DNA testi anne adayları tarafından yapılır. 

Fetal DNA testi, anne kanındaki fetal DNA fragmanlarını analiz ederek, fetüsün kromozomlarında belirli anormallikleri tespit eder. Test sonuçları, normal veya anomali açısından yorumlanabilir. Testin farklı sonuçları şunlardır:

 1. Normal sonuç: Fetal DNA testi normal sonuç verirse, fetüsün kromozomları normal olarak kabul edilir. Bu sonuç, Down sendromu, Edwards sendromu ve Patau sendromu gibi trizomi sendromlarını da içerir.
 2. Yüksek riskli sonuç: Fetal DNA testi, fetüsün trizomi sendromları için yüksek riskli olduğunu gösterirse, invaziv prenatal tanı testleri yapılması önerilir. Bu testler, amniyosentez veya korion villus örneklemesi gibi daha invaziv testlerdir ve kesin tanı sağlarlar.
 3. Düşük riskli sonuç: Fetal DNA testi, fetüsün trizomi sendromları açısından düşük riskli olduğunu gösterirse, fetüsün normal olduğu varsayılır. Ancak, invaziv prenatal tanı testleri hala önerilebilir.
 4. Test başarısız: Fetal DNA testi bazen başarısız olabilir ve sonuçlar elde edilemez. Bu durumda, testin tekrarlanması gerekebilir.

Fetal DNA testi sonuçları, doktor tarafından yorumlanmalı ve testin doğru bir şekilde yürütüldüğü doğrulanmalıdır.

Fetal DNA Testi Avantajları ve Dezavantajları

Fetal DNA Testi Avantajları ve Dezavantajları

Fetal DNA testi, bazı avantajları ve dezavantajları olan bir prenatal tanı testidir. İşte, bu testin bazı avantajları ve dezavantajları:

Avantajları:

 1. Daha az invaziv: Fetal DNA testi, diğer invaziv prenatal tanı testleri gibi amniyosentez veya korion villus örneklemesi gibi işlemler gerektirmez. Bu nedenle, fetal DNA testi daha az invazivdir ve fetüs ve anne için daha az risk taşır.
 2. Daha hızlı sonuçlar: Fetal DNA testi sonuçları genellikle birkaç gün içinde elde edilir. Diğer invaziv prenatal tanı testleri için sonuçlar genellikle birkaç hafta sürer.
 3. Daha yüksek doğruluk: Fetal DNA testi sonuçları, diğer prenatal tanı testlerine kıyasla daha yüksek doğruluk oranlarına sahiptir.
 4. Erken tanı: Fetal DNA testi, gebeliğin erken dönemlerinde yapılabilir ve trizomi sendromları gibi bazı kromozomal anormalliklerin erken tespitine izin verir.

Dezavantajları:

 1. Yüksek maliyet: Fetal DNA testi, diğer prenatal tanı testlerine kıyasla daha yüksek maliyetlidir.
 2. Yanlış pozitif sonuçlar: Fetal DNA testi sonuçları, nadir de olsa yanlış pozitif sonuçlar verebilir. Bu durumda, invaziv prenatal tanı testleri gerekebilir.
 3. Kapsamı sınırlı: Fetal DNA testi, yalnızca belirli trizomi sendromları için kullanılabilir ve diğer kromozomal anormallikleri tespit edemez.
 4. Sınırlı erişilebilirlik: Fetal DNA testi, her yerde mevcut olmayabilir ve bazı bölgelerde sınırlı erişilebilirlik sorunları olabilir.

Bu nedenle, fetal DNA testi yapmayı düşünen anne adayları, avantajları ve dezavantajları dikkatlice değerlendirmelidirler.

Fetal DNA Testi Hakkında Sık Sorulan Sorular

Test sonuçları hakkında ne kadar güvenilir?

Fetal DNA testi sonuçları, diğer prenatal tanı testleri gibi bir testtir ve herhangi bir testte olduğu gibi %100 doğru olması mümkün değildir. Ancak, fetal DNA testi sonuçları diğer prenatal tanı testlerine kıyasla daha yüksek doğruluk oranlarına sahiptir. 

Fetal DNA testi sonuçları, çoğunlukla trizomi sendromları gibi kromozomal anormallikleri tespit etmek için kullanılır ve bu tür anormalliklerin doğru bir şekilde tespit edilmesi için sonuçların %99 veya daha yüksek bir doğruluk oranına sahip olması beklenir.

Ancak, fetal DNA testi sonuçları hakkında bazı yanıltıcı durumlar da olabilir. Nadir de olsa, fetal DNA testi sonuçları yanlış pozitif veya yanlış negatif olabilir. Yanlış pozitif sonuçlar, bir kromozomal anormallik olduğu düşünülen bir fetüsün, aslında normal olması durumunda ortaya çıkar. Yanlış negatif sonuçlar ise normal bir fetüsün, kromozomal bir anormalliği olduğu düşünülen bir fetüs olarak yanlış teşhis edilmesi durumunda ortaya çıkar.

Bu nedenle, fetal DNA testi sonuçları hakkında her zaman doktorunuzla detaylı bir şekilde konuşmalısınız. Doktorunuz, testin doğruluğu hakkında size daha ayrıntılı bilgi verebilir ve gerekirse daha fazla test yapılmasını önerir.

Hangi durumlarda test sonuçları yanıltıcı olabilir?

Fetal DNA testi sonuçları genellikle yüksek doğruluk oranlarına sahip olsa da, bazı durumlarda sonuçlar yanıltıcı olabilir. Bu durumlar şunları içerebilir:

 • Erken gebelik: Fetal DNA testi genellikle 10. haftadan itibaren yapılabilir, ancak daha erken bir aşamada yapıldığında sonuçlar daha yanıltıcı olabilir.
 • İkiz gebelikler: İkiz gebeliklerde, fetal DNA testi sonuçları yanıltıcı olabilir. Bu durum, kan örneğindeki fetal DNA'nın hangi fetüse ait olduğunu belirlemekte zorluk çıkardığından kaynaklanır.
 • Mozaikizm: Mozaikizm, bir fetüsün bazı hücrelerinin normal olmasına rağmen diğerlerinin kromozomal anormallik göstermesi durumudur. Bu durumda, fetal DNA testi sonuçları yanıltıcı olabilir çünkü test sadece kan örneğindeki fetal DNA'yı analiz eder ve fetüsün tüm hücrelerini analiz etmez.
 • Düşük fetal DNA seviyeleri: Düşük fetal DNA seviyeleri, test sonuçlarını yanıltıcı hale getirebilir. Bunun nedeni, testin doğru sonuçlar vermek için yeterli miktarda fetal DNA'ya ihtiyaç duymasıdır.
 • Anne kilosu: Anne kilosu, test sonuçlarını etkileyebilir. Daha obez annelerde fetal DNA seviyeleri daha düşük olabilir ve bu da test sonuçlarını yanıltıcı hale getirebilir.
Fetal DNA testi yaptırmak acı verir mi?

Fetal DNA testi yaptırmak acı verir mi?

Hayır, fetal DNA testi yaptırmak acı vermez. Fetal DNA testi, anne adayının kolundan bir kan örneği alınmasıyla yapılır ve bu işlem hızlı ve nispeten acısızdır. Kan örneği alındıktan sonra laboratuvara gönderilir ve sonuçlar genellikle birkaç gün içinde hazırdır. Bu nedenle, fetal DNA testi yaptırmak acı vermez ve hızlı bir şekilde yapılabilir.

Fetal DNA testi ne kadar sürer?

Fetal DNA testi genellikle 1-2 hafta arasında sonuç verir. Testin yapılması sadece birkaç gün sürer ancak sonuçların laboratuvar analizi ve yorumlanması biraz daha uzun zaman alabilir. 

Ancak bazı durumlarda, sonuçlar daha kısa sürede hazır olabilir veya daha uzun sürebilir. Bu, laboratuvarın iş yüküne, testin yapıldığı yerin konumuna ve diğer faktörlere bağlıdır. Test sonuçlarınızı almak için doktorunuzla iletişim kurmanız ve testin yapıldığı yerin sonuçları hakkında size ne zaman bilgi vereceğini sormalısınız.

Fetal DNA testi ücreti ne kadardır?

Fetal DNA testi ücreti, testin yapılacağı ülkeye, bölgeye, hastaneye veya sağlık kuruluşuna ve sigorta durumuna bağlı olarak değişebilir. Genellikle özel sağlık sigortası kapsamında olanlar veya testi ödeyebilecek maddi durumu olanlar için testin maliyeti daha düşük olabilir. 

Ancak, testin fiyatı genellikle diğer gebelik testlerine göre daha yüksektir. Bazı sağlık kuruluşları, indirimli veya ücretsiz fetal DNA testleri sunabilir, ancak bu durumlar genellikle belirli koşullara bağlıdır. 

Fetal DNA testi yaptırmayı planlıyorsanız, önceden sağlık sigortanızı veya sağlık kuruluşunuzu arayarak testin maliyeti ve ödeme seçenekleri hakkında bilgi almanız önerilir.

Fetal DNA testinin geleceği

Fetal DNA testinin geleceği

Fetal DNA testi, günümüzde gebelik sırasında birçok genetik bozukluğun erken teşhisinde kullanılan güvenilir bir yöntemdir. Bu testler, diğer prenatal testlerin gösteremeyeceği birçok detaylı bilgi sunar ve anne adaylarına ve ailelerine, sağlıklı bir gebelik sürecine daha iyi hazırlanmaları için önemli bilgiler sağlar.

Gelecekte fetal DNA testi, daha geniş bir genetik spektrumun incelenmesine olanak sağlayacak şekilde geliştirilebilir. Bu, anne adaylarına daha detaylı ve kapsamlı genetik bilgi sağlayacak ve potansiyel olarak daha fazla genetik bozukluğun erken teşhisini mümkün kılacak.

Ayrıca, bu testlerin daha hızlı ve daha ucuz hale getirilmesi bekleniyor. Bu, fetal DNA testinin daha geniş bir kesim tarafından erişilebilir hale gelmesini sağlayacak ve gebelik sırasında daha yaygın bir şekilde kullanılmasını mümkün kılacaktır.

Sonuç olarak, fetal DNA testi teknolojisinin hızla geliştiği ve gelecekte gebelik sırasında birçok genetik bozukluğun daha doğru bir şekilde tespit edilmesini mümkün kılacağı tahmin edilmektedir.

FAQ

We'd be more than happy to answer your questions! But if you're looking for urgent answers, please consider visiting our Frequently Asked Questions page.

Contact Us
E-mail us now
hello@uniqgene.com